Výsledky vyhľadávania

Realitná kancelária má povinnosť uzavrieť s majiteľom nehnuteľnosti zmluvu o sprostredkovaní v písomnej forme. Inak jej hrozí pokuta!

pridané Marián MÁLEK na 5. novembra 2018
0

Sprostredkovateľská zmluva musí byť písomná!

 Za uplynulé obdobie došlo k významnej zmene v otázke aplikácie sprostredkovateľskej zmluvy. Táto, ako viete, je kľúčová v realitnom biznise. Ak uzatvárate sprostredkovateľskú zmluvu s občanom, ste povinní ju mať v písomnej podobe! V opačnom prípade riskujete pokutu až 16.500 EUR.

Sprostredkovateľské zmluvy boli pre realitných obchodníkov vždy citlivou otázkou. Z našich zistení vyšlo, že asi len polovica ju s klientmi uzatvára v písomnej podobe. Samozrejme, významne k tomu prispieva neochota ľudí “oficiálne” sa viazať. Ak sa pozrieme do Občianskeho či Obchodného zákonníka, dozvieme sa, že písomná forma sprostredkovateľskej zmluvy nie je zákonom vyžadovaná. To však v súčasnosti už nie je pravda!

Čo sa zmenilo?
Vo väčšine prípadov sú klienti realitnej kancelárie bežní ľudia. Z právneho hľadiska sa dostávame do vzťahu medzi realitnou kanceláriou (podnikateľom) a fyzickou osobou (spotrebiteľom). Tieto právne vzťahy sú upravené viacerými zákonmi, napr. Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a mnohými inými. Tieto, nazvime ich „spotrebiteľské zákony“, chránia najmä spotrebiteľa a Vám ako podnikateľovi v oblasti realít ukladajú viac-menej iba povinnosti.

Akú formu teda musí mať zmluva so spotrebiteľom?
V prípade, ak je zmluva medzi realitnou kanceláriou a spotrebiteľom uzatvorená mimo prevádzkových priestorov realitnej kancelárie (čo je takmer vždy, keďže sa uzatvára pri nábore priamo na nehnuteľnosti), vzťah spadá pod režim Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (zákon číslo 102/2014 Z.z.)
Podľa tohto zákona je realitná kancelária povinná bezodkladne po uzavretí odovzdať klientovi (spotrebiteľovi) zmluvu v listinnej podobe.
Ak si realitná kancelária túto povinnosť nesplní, môže za to byť sankcionovaná zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie (podnet môže podať napr. aj klient, ktorému sa nechce zaplatiť Vám odmenu). Pokuta za takéto porušenie zákona sa môže vyšplhať až do výšky 16.500 EUR. Ak realitná kancelária poruší povinnosť opakovane, pokuta môže byť až 33.000 EUR.

Zanechať Odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Porovnaj zoznamy

Call Now Button