AKO KUPUJÚCI O PENIAZE PRIŠIEL

AKO KUPUJÚCI O PENIAZE PRIŠIEL

AKO KUPUJÚCI O PENIAZE PRIŠIEL "Chceli sme si s manželom kúpiť byt za pomoci rodičov, aby sme si nemuseli brať hypotéku". Hovorí Andrea Koubková. "Občas sme prešli realitné weby na internete. Čas nás netlačil, nikam sme sa neponáhľali. Koncom leta nám manželovi rodičia povedali, že susedka v seniorskom veku, ktorá býva v rovnakom dome ako oni, sa sťahuje k synovi na Moravu a plánuje svoj byt predať, "vysvetľuje Andrea. Mladí manželia sa obrátili na predávajúcu a prejavili záujem. Peniaze mali pripravené v hotovosti, preto stiahli z internetu príslušnú zmluvu s tým, že všetko vyriešia bez makléra a advokátov. Prečo aj nie, veď si vzájomne dôverovali. Všetko podpísali, vložili na katastri a pani predávajúcej poslali peniaze. Popisuje rýchly proces Andrea. Asi po piatich týždňoch od podpisu zmluvy prišiel list z katastra nehnuteľností s oznámením o pozastavení konania z dôvodu nedostatkov v kúpnej zmluve. Bolo nutné doplniť niektoré informácie a podstatné skutočnosti. Mladí manželia preto kontaktovali predávajúcu, aby požadované informácie doplnila a obratom podala na kataster. "Syn...
Read More
Čo okrem úrokovej sadzby si treba všímať pri výbere tej najvýhodnejšej hypotéky?

Čo okrem úrokovej sadzby si treba všímať pri výbere tej najvýhodnejšej hypotéky?

1. Poplatky súvisiace s vybavením hypotéky Banky sa navzájom líšia aj v poplatkoch za vedenie osobného účtu, z ktorého hypotéku splácate. Od účtu zadarmo až po účet s rôzne vysokými poplatkami. Častokrát výška výsledného úroku na hypotéke závisí aj od kúpy iných produktov v banke, či už sporenia, kreditnej karty, poistenia, alebo aktívneho využívania účtu. V prípade, že doplnkový produkt prestanete používať a zrušíte ho, riskujete zvýšenie úrokovej sadzby na hypotéke, čo výrazne ovplyvní výšku preplatenia hypotéky. 2. Čas schvaľovania a jednoduchosť vybavenia hypotéky Dĺžka schvaľovania žiadosti o hypotéku je v bankách individuálna. Sú banky, ktoré vedia schváliť hypotéku za 2 dni ( v prípade, že sú doklady kompletné a je vyhotovené interné ocenenie nehnuteľnosti bankou) až po prípady, kedy sa schvaľovanie natiahlo aj na mesiac. Príčinou bývajú často nekompletne doložené doklady, predlžený čas vyhotovenia znaleckého posudku, podklady vyžiadané bankou dodatočne nad rámec štandardných dokumentov. Dôvodom predĺženého schvaľovacieho procesu však môže byť aj aktuálna akciová ponuka banky, ktorá nestíha interne spracovať množstvo žiadostí alebo neefektívna komunikácia pracovníka banky či už priamo s klientom, alebo sprostredkovateľom hypotéky...
Read More
Ako vybaviť hypotekárny úver s najvýhodnejšími podmienkami bez stresu, opakovaných návštev bánk a zdĺhavého porovnávania parametrov

Ako vybaviť hypotekárny úver s najvýhodnejšími podmienkami bez stresu, opakovaných návštev bánk a zdĺhavého porovnávania parametrov

Ak ste dospeli do rozhodnutia kupovať byt, dom, stavať alebo skvalitniť svoje bývanie rekonštrukciou a svoj sen o bývaní chcete či skôr potrebujete financovať hypotékou, s veľkou pravdepodobnosťou sa ocitnete v situácii, kedy budete porovnávať rôzne ponuky bánk a snažiť sa zorientovať, ktorá banka vám ponúkne najvýhodnejšie podmienky. Tento článok vám poskytne jednoduchý návod, ako sa nestratiť v ponuke bánk a zároveň vám dá odpoveď na otázku, čo je podstatné pri riešení hypotéky. Čo vlastne znamená „výhodná hypotéka“? Pre veľkú väčšinu klientov výhodné podmienky hypotéky znamenajú najmä: Najnižšia úroková sadzba a s tým spojené najnižšie preplatenie hypotéky na úrokoch Možnosť získať takú výšku hypotéky ako potrebujem pri konkrétnom dokladovanom príjme Čo najmenej poplatkov súvisiacich s vybavovaním hypotéky Rýchlosť a jednoduchosť vybavenia hypotéky Nízke alebo žiadne poplatky spojené s vedením osobného účtu Pre mnohých klientov aj počet pobočiek banky, bankomatov, kvalitný a jednoduchý internetbanking Akciové benefity – preplatenie nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku, kolkov na katastri Jednoduchý a zrozumiteľný systém čerpania hypotéky, najmä pri výstavbe domu a rekonštrukcii Spôsob dokladovania hypotéke banke Ktorá banka má najnižšie úroky? Ak by bolo...
Read More
Realitná kancelária má povinnosť uzavrieť s majiteľom nehnuteľnosti zmluvu o sprostredkovaní v písomnej forme. Inak jej hrozí pokuta!

Realitná kancelária má povinnosť uzavrieť s majiteľom nehnuteľnosti zmluvu o sprostredkovaní v písomnej forme. Inak jej hrozí pokuta!

Sprostredkovateľská zmluva musí byť písomná!  Za uplynulé obdobie došlo k významnej zmene v otázke aplikácie sprostredkovateľskej zmluvy. Táto, ako viete, je kľúčová v realitnom biznise. Ak uzatvárate sprostredkovateľskú zmluvu s občanom, ste povinní ju mať v písomnej podobe! V opačnom prípade riskujete pokutu až 16.500 EUR. Sprostredkovateľské zmluvy boli pre realitných obchodníkov vždy citlivou otázkou. Z našich zistení vyšlo, že asi len polovica ju s klientmi uzatvára v písomnej podobe. Samozrejme, významne k tomu prispieva neochota ľudí “oficiálne” sa viazať. Ak sa pozrieme do Občianskeho či Obchodného zákonníka, dozvieme sa, že písomná forma sprostredkovateľskej zmluvy nie je zákonom vyžadovaná. To však v súčasnosti už nie je pravda! Čo sa zmenilo? Vo väčšine prípadov sú klienti realitnej kancelárie bežní ľudia. Z právneho hľadiska sa dostávame do vzťahu medzi realitnou kanceláriou (podnikateľom) a fyzickou osobou (spotrebiteľom). Tieto právne vzťahy sú upravené viacerými zákonmi, napr. Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku...
Read More